Antalya’nın o ilçesinde 67 adet dükkan cazip fiyatla kiraya veriliyor


ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK DÜKKAN İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Gülveren Mahallesi 75.Yıl Caddesi No:23’de 2443 ada 1 parsel ve 2446 ada 1 parselde 10.959 m2’lik alan içerisinde bulunan ve aşağıda liste halinde;
Dükkan No’su, Dükkan metrekaresi, Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Bedeli, İhale tarih ve saati belirlenen 67 adet dükkan.

antalya-kepez-belediye-baskanligindan-kiralik-dukkan-ilani.png

5 (beş) yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile İhale şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

GERÇEK KİŞİLERDEN;

İletişim Bilgi Formu

Kimlik Fotokopisi

Geçici teminat mektubu veya makbuzu

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,

İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,

Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,

Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

Teklif veren istekliye ait ;

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş İkinci El Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi,

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi

ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Sunulan belgelerden ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Belgesinin İAF (International Accreditation Forum) tarafından akredite edilmiş ulusal ve/veya uluslararası sertifikasyon kuruluşlarınca akreditasyonlu olarak düzenlenmiş olması zorunludur. Sunulan belgelerin tamamının ihale tarihi itibarı ile geçerlilik tarihini koruması zorunludur.

TÜZEL KİŞİLERDEN;

Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti

2023 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi

Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,

Geçici teminat mektubu veya makbuzu

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,

İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,

Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

Teklif veren istekliye ait ;

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş İkinci El Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi,

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi

ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Sunulan belgelerden ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Belgesinin İAF (International Accreditation Forum) tarafından akredite edilmiş ulusal ve/veya uluslararası sertifikasyon kuruluşlarınca akreditasyonlu olarak düzenlenmiş olması zorunludur. Sunulan belgelerin tamamının ihale tarihi itibarı ile geçerlilik tarihini koruması zorunludur.

İhaleye katılmak isteyenler tüm belgeleri 20.11.2023 günü Saat:17.00’ye kadar Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine vermeleri zorunludur.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*