Esma-ül Hüsna – Zekiye Soylu


Kıymetli kardeşlerim bu hafta sizlerle Alemlerin Rabbi olan Allah c.c isimlerinden bahsedeceğiz insaAllah.Bildiginiz gibi Allah c.c güzel isimleri Esma-ül Hüsna olarak ifade edilmektedir.Rabbimizin bir cok güzel ismi vardır.Biz bu hafta ilk 50 isminden bahsedeceğiz insaAllah.Allahü teâlânın Tirmizi’de bildirilen isimleri şunlardır:

 1. Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah.
 2. Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
 3. Er-Rahîm: Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden.
 4. El-Melik: Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
 5. El-Kuddûs: Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdîse lâyık olan.
 6. Es-Selâm: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selâm eden.
 7. El-Mü’min: Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren.
 8. El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.
 9. El-Azîz: İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen.
 10. El-Cebbâr: Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen.
 11. El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi, benzeri yok.
 12. El-Hâlık: Yaratan, yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden.
 13. El-Bâri: Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan.
 14. El-Musavvir: Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan.
 15. El-Gaffâr: Günahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günah işlemekten koruyan.16- El-Kahhâr: Her istediğini yapacak güçte olan, galip ve hâkim.
 16. El-Vehhâb: Karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden.
 17. Er-Razzâk: Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
 18. El-Fettâh: Her türlü sıkıntıları gideren.
 19. El-Alîm: Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel bilen.
 20. El-Kâbıd: Dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan.
 21. El-Bâsıt: Dilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren.
 22. El-Hâfıd: Kâfir ve facirleri alçaltan.
 23. Er-Râfi: Şeref verip yükselten.25- El-Mu’ız: Dilediğini aziz eden.

26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden.

27- Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten, duaları kabul eden.

28- El-Basîr: Gizli açık, her şeyi en iyi gören.

29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran. Hikmet sahibi.

30- El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.

31- El-Latîf: Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan.

32- El-Habîr: Her şeyden haberdar. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan.

33- El-Halîm: Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi.

34- El-Azîm: Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.

35- El-Gafûr: Affı, mağfireti bol.

36- Eş-Şekûr: Az amele, çok sevap veren.

37- El-Aliyy: Yüceler yücesi, çok yüce.

38- El-Kebîr: Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.

39- El-Hafîz: Her şeyi koruyucu olan.

40- El-Mukît: Rızıkları yaratan.

41- El-Hasîb: Kulların hesabını en iyi gören.

42- El-Celîl: Celal ve azamet sahibi olan.

43- El-Kerîm: Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.44- Er-Rakîb: Her varlığı, her işi her an gözeten. Bütün işleri murakabesi altında bulunduran.

45- El-Mucîb: Duaları, istekleri kabul eden.

46- El-Vâsi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.

47- El-Hakîm: Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.

48- El-Vedûd: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

49- El-Mecîd: Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık bulunan.

50- El-Bâis: Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen.

Rabbım bizleri kalbi Allah c.c sevgisiyle yeşeren kullarından eylesin.Amin…Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*