İşgalci ve Soykırımcı İsrail Durdurulmalıdır


Siyonist İsrail 1948’den bu yana Filistin halkını vatanlarından sürmek için her türlü kötülüğü yapmaya devam ediyor. Onları yerlerinden yurtlarından etmek suretiyle insanlık dışı her türlü alçak yönteme başvuruyor. İşgal ettiği Filistin topraklarını kemire kemire bugün Filistinlileri dar bir alana sıkıştırdı. 75 senedir yapmadığı zulüm kalmadı. Geçmişte toplu katliamlar, zorla sürgün politikaları, yaşama haklarını elinden alma, her türlü insanlık dışı muamele… Bugün de bütün hızıyla devam ediyor. Aklınıza ne gelirse yapıyor.

Sömürgeci İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden sonra Gazze’ye yaptıkları, soykırımın ötesinde bir zulüm. Arkasına aldığı ABD ve batı ülkelerinin himayesinde savunmasız mazlum ve masum Filistin halkına karşı arş-ı âlâyı titretecek derecede soykırım uyguluyor ve katliam yapıyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı karşısında ayağa kalkan Batı ülkeleri, Gazze söz konusu olduğunda zalimi pışpışlama yarışına girdiler. Aynı Batı, Gazze’de yükselen bebeklerin ağıt seslerine, kadınların, yaşlıların feryatlarına karşı kör, sağır ve lal politikaları izliyor. Ama unutulmasın ki zulüm hiçbir zaman payidar kalmayacaktır. Siyonist İsrail döktüğü Müslüman kanında er geç boğulacaktır. Milletler küfürle ayakta durur ama zulümle asla!.. Çünkü “mazlumun bedduasıyla Allah arasında bir perde yoktur” Nebevi kavli tahakkuk edecektir. Yeter ki bizler zalimlere karşı fiili olarak mazlumların yanında yer alalım.

İşgalci İsrail, her türlü soykırım suçunu işledi. Soykırım; ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir gurubu, kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen suçlardır, diye tarif ediliyor. Bunlar;

a) Gruba mensup olanların öldürülmesi. İsrail bu suçu 1948’den beri ara vermeden işliyor, mülteci kamplarında katliam yapıyor. Açıkça Siyonist bir bakan “Filistinliler insansı hayvanlardır” diye öldürülmelerine fetva veriyor.

b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel ve zihinsel zarar verilmesi. Yine Siyonist İsrail, kundaktaki çocukları, savunmasız sivilleri öldürüyor, tutukladığı Filistinlileri zindanlarda işkenceden geçiriyor, hem bedensel ve hem de zihinsel anlamda elinden gelen her türlü işkence ve kötülüğü yapıyor.

c) Grubun bütünüyle ya da kısmen fiziksel varlığını ortadan kaldıracağını hesaplayarak, yaşam şartlarını bile bile değiştirmek. Kudüs’te, Batı Şeria ve son olarak Gazze’de bireysel ve toplu katliamlar uyguluyor. Gazze’ye nükleer bomba atarak Filistin halkının yok edilmelerini dile getiriyor. Fosfor bombası kullanmak suretiyle hem insanların, hem tarım ürünlerinin ve hem de meyvalı ağaçların ölümüne yol açıyor. Filistin halkını zorla tehcire tabi tutarak yerlerinden ve yurtlarından ediyor.

d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla önlemler almak. Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek.. Gazze’de hastanelerin doğum ünitelerini vuruyor ve kuvözdeki çocukları akaryakıt, gıda, su vermemek suretiyle ölüme terk ediyor. Daha akla ve hayale gelmedik nice zulümler…

Sonuç olarak, İslam İşbirliği Teşkilatının aldığı kararlar yeterli değildir. Acil ateşkes ilanı için her şey yapılmalı. Dünyanın petrol ihtiyacının % 60’ı Müslüman Ortadoğu ülkelerinden çıkıyor. Siyonist İsrail’e derhal petrol ambargosu uygulanmalıdır. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi uluslararası ceza mahkemeleri harekete geçirilerek soykırımcı İsrailli yöneticiler yargılanmalı, 1948’den beri yerinden yurdundan edilen ve hırsız yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinli ailelere tazminat ödenmelidir. Bunlarla birlikte başkenti Kudüs olan ve coğrafi bütünlüğü sağlanmış Filistin topraklarında bağımsız Filistin devlet ilan edilmelidir.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*