Kıdem ve ihbar tazminatında hesaplama değişiyor! Ocakta büyük artış! Emekli olana müjde


Milyonlar için Ocak ayı zam ayı olacak. Hem özel sektörde hem de kamuda maaşlar artacak. Özel sektördeki zamlı maaşlar işten ayrılan çalışanların alacakları kıdem ve ihbar tazminatlarını yükseltecek.

Asgari ücret zammı en düşük tazminatlara yansırken, memur maaş katsayısındaki artış da kıdemde tavanı değiştirecek.

KIDEM TAZMİNATI HESABI NASIL YAPILIYOR?

Son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Çalışılan yıl ile son giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Damga vergisi kesilerek ödeme yapılıyor.

ASGARİ ÜCRETLİLERİN KIDEMİ NASIL DEĞİŞECEK?

Şimdi işten ayrılan bir asgari ücretlinin tazminatı çalıştığı her yıl için 13 bin 414 liradan hesaplanıyor, damga vergisi kesilmiş olarak 13 bin 312 lira ödeniyor. Örneğin; yeni asgari ücret, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon tahmini olan yüzde 37.76 artırılırsa brüt 18 bin 479 liraya çıkacak.

Takvim Gazetesi’nden Çığıl Ön Yener’in haberine göre damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en düşük tazminat 18 bin 339 liraya çıkacak. Asgari ücret yüzde 49.46 olarak tahmin edilen memur zammı kadar artırılırsa da brüt 20 bin 49 lira olacak. Buna göre de çalışana her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak en az 19 bin 897 lira ödenecek. Çalışılmış her yıl için 6 bin 585 lira fark ortaya çıkacak.

YENİ TAVAN NASIL BELİRLENECEK? NE KADAR OLACAK?

Halen işten ayrılan çalışanlara çalıştığı her yıl için en çok 23 bin 489 lira tazminat ödeniyor. Damga vergisi kesilmiş olarak da en çok 23 bin 311 lira veriliyor. Yeni tavan memur maaş katsayısındaki artış enflasyon tahminlerine göre yüzde 49.46 olursa 35 bin 107 liraya ulaşacak. Bu tutardan da damga vergisi kesilerek ödeme yapılacak.

İHBAR TAZMİNATI NASIL DEĞİŞECEK?

İhbar süresine uyulmadan işten çıkartılan işçiye çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar ise 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadarsa 6 hafta; 3 yıldan fazla ise 8 hafta üzerinden ihbar tazminatı ödeniyor. Brüt maaş üzerinden o sürelerin ücreti hesaplanıyor, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Örneğin; halen asgari ücretle çalışan bir işçinin ihbar tazminatı; 2 hafta üzerinden ödeme yapılacaksa 5 bin 273, 4 hafta olarak ödenecekse 10 bin 547, 6 hafta üzerinden ödeme yapılacaksa 15 bin 820, 8 hafta olarak verilecekse 21 bin 94 lira olarak ödeniyor. Örneğin asgari ücret yüzde 49.46 zamlanırsa en düşük ihbar tazminatı 2 haftalık ödemede 7 bin 881, 4 haftalık ödemede 15 bin 763, 6 haftalıkta 23 bin 645, 8 haftada 31 bin 527 liraya çıkacak.

HANGİ EK ÖDEMELER TAZMİNATI ARTIRIYOR?

Kıdem tazminatı hesabı için brüt ücrete düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Bunlar arasında yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye bulunuyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler eklenmiyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Mevcut: 23.489,83 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 35.107,90 TL
Damga vergisi kesilmiş olarak Mevcut: 23.311,54 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 34.841,43 TL

.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*